A154 Beeld A2

Een nieuwe uitvalbasis

Het projectgebied ligt in een groter industrieterrein. Deze robuste context laat een grote ontwerp vrijheid toe. Doch diende tijdens de ontwerpfase rekening gehouden te worden met een groot aantal parameters.

A154 Beeld B

De bestaande productiehal en de bestaande kantoren nemen op heden een maximale dragelijke footprint in op de site. Wat leidde tot de afbraak van de bestaande kantoren om een uitbreiding mogelijk te maken. Ondanks de uitbreiding blijft de footprint zeer beperkt, waardoor er noodzakelijkerwijs gekeken werd om in de hoogte te bouwen. Door de nabijheid van de luchthaven van Wevelgem is de bouwhoogte in de omgeving beperkt tot 30m.

A154 Beeld C

Na implementatie van het programma op de beschikbare ruimte werd na een afwegingsprocedure zonder compromissen een volume vooropgesteld van 22mx22mx30m(lxbxh). Deze verhouding nijgt bijna meer naar een ’kubus’ dan een ‘balk’. Hierdoor oogde het volume zwaar ten opzichte van de productiehallen rondom het gebouw.

Om dit te counteren werd de voorgevel opgedeeld in 3 rechthoekige elementen wat de verticale uitstraling van het gebouw ten goede komt. Om de draagkracht en de integratie van het gebouw ten opzichte van de omgeving te versterken werd er gekozenen om het middelste segment verdiept te plaatsen ten opzichte van de linker en rechter segment.

Deze verademing werd ook voorzien op het bovenste niveau dit zorgde onmiddellijke voor een aangenaam buitenterras als voor extra doorwaadbaarheid van het gebouw. De detaillering en gevelgeleding werden bewust doorgetrokken om voor een stukje geborgenheid te zorgen als de verticaliteit te benadrukken. De keuze zorgt dat het gebouw makkelijk leesbaar is. Volgens deze principes werden ook de andere gevels geconcipieerd.

A154 Beeld E
Ezgif com gif maker 6

Het interieur kwam tot stand op basis van de beschikbare footprint van 22x22m deze open ruimte werd onderverdeeld door de implementatie van een centrale circulatie koker. De koker is ontworpen als een grote kast die geplaatst wordt in een open ruimte. De impact van dit volume is op elke plateau beeldbepalend doordat het de enige structurele ingreep is op de gevels na. Het volume is minutieus ingepland zodat het tegelijk een antwoord biedt op mogelijke onderverdeling van het compartiment als voor de integratie van de doorgedreven hoogtechnologische installatie in het gebouw.

Door de indeling beschikt elk niveau over een identiek open en transparante plattegrond. Het vrij plan kan op elke verdiep op maat ingericht worden, waarbij ook de strakke gevel uitlijning en de centrale inrichting van circulatie koker het vrij plan alle mogelijkheden biedt.

A154 Beeld DA154 Beeld A2

Het gebouw is energieneutraal in zijn gebruik door de toepassing van geothermie en de beschikbare zonnepaneel capaciteit op de site. De grondwarmte wordt gebruikt om de klimaatplafonds te gebruiken om de kantoren de koelen en te verwarmen. In de polyvalente ruimtes wordt er gebruik gemaakt van een VRV-systeem om voor de nodige flexibiliteit te kunnen zorgen.

Ook bij de constructie en materiaal keuzes werd er getracht de impact op het milieu te beperken. Zo wordt er bewust gewerkt met gewelven ipv. van predallen om het aandeel beton te beperken. Ook wordt het gewicht van het gevelmateriaal tot het minimum beperkt om op die manier de structuur lichter te kunnen maken.

Bij de bouw is gedacht aan een eventuele demontage in verdere toekomst. Waarbij het aluminium buitenschrijnwerk een 2de functie kan krijgen en waar de stalen profielen op een andere werf hergebruikt kunnen worden.

Voor de inrichting is rekening gehouden om te werken met producten die gemaakt worden uit gerecycleerde materialen, maar die toch robuust zijn waardoor er een lange levensduur gegarandeerd kan worden.

Projectgegevens

Opdracht

Bouwen van een nieuw kantoorgebouw

Opdrachtgever

VK

Architectuur

a154 architecten

Stabiliteit

nog niet gekend

Oppervlakte

3500 m²

Projectfase

voorontwerp

Visualisatie

Animotions