A154 Villa Maria beeld5

Bloemenmistenwoning wordt kasteelpark Villa Maria

kasteelpark Villa Maria wordt gerenoveerd en uitgebreid als woonerf

A154 Villa Maria beeld5

Villa Maria, een imposante bloemistenwoning, wordt geïntegreerd in een woonontwikkeling waarin de villa volledig wordt opgenomen. Het woonerf van de villa wordt uitgebreid door het aangrenzende perceel toe te voegen, wat resulteert in de vorming van een woonpark met verschillende woonvormen. Villa Maria blijft hierbij het middelpunt en fungeert als spilfiguur op de locatie, waardoor het als leidraad dient voor nieuwe bouwvolumes.

Op de site zullen drie afzonderlijke bouwzones herrijzen.
De eerste zone betreft Villa Maria met een contrasterende aanbouw
De twee zone zijn drie geschakelde ééngezinswoningen
De derde zone is een meergezinswoning met aparte toegang tot de locatie en ondergrondse parking

A154 Villa Maria beeld2

Achter de bestaande en rijkelijk gedetailleerde villa zullen appartementen worden gebouwd (zone 1), evenals drie aaneengeschakelde eengezinswoningen (zone 2). Aan de linkerhoek, in de richting van Oostakker, zal een appartementsgebouw worden opgetrokken (zone 3). Het aanwezige groen, met imposante bomen langs de steenweg, wordt zoveel mogelijk behouden. Het bestaande groen vormt een groen buffer met de steenweg en bezorgt de locatie een mooie open plek met volgroeide bomen en sierlijk kijkgroen voor de bewoners van de site.

De oude villa dient als vertrekbasis voor de verdere ontwikkeling van het terrein. In het gebruik van materialen is duidelijk een knipoog naar de oude villa te herkennen, maar alles is uiteraard afgewerkt volgens de meest recente normen op het gebied van energie, isolatie en ventilatie.

A154 Villa Maria beeld3

De toevoeging aan de Villa valt op door het contrast in kleurgebruik, maar neemt op subtiele wijze de details van de gevelbanden over, waardoor de verfijnde afwerking voortgezet wordt, zij het op een aangepaste manier.

De geschakelde ééngezinswoningen zijn die naast de Villa zijn een duidelijke herneming van het materiaal en kleurgebruik van de villa zodat binnen de plek een soort éénheid en cluster van wonen ontstaat. De ééngezinswoningen hernemen de detaillering van de bloemistenwoning, maar zijn qua volume en uitvoering van de details veel ingetogener. Hierdoor blijft Villa Maria imponeren door zijn verfijnde afwerking en imposante vertoning.

A154 Villa Maria beeld1
A154 Villa Maria beeld4

De meergezinswoning is niet georiënteerd langsheen de steenweg en heeft een secundaire toegang met ondergrondse parking. De architectonische stijl van meergezinswoning is opmerkelijk meer horizontaal, zowel in vormentaal als in volume, wat wijst op een andere woontypologie. De materialiteit van de meergezinswoning zien we terugkomen bij de nieuwbouw uitbreiding aan de achterzijde de villa, waardoor de co-relatie van het volume met de rest van de site weerspiegelt wordt.

A154 Villa Maria beeld12 BIM
A154 Villa Maria beeld5
A154 Villa Maria beeld6

Projectgegevens

Opdracht

Verbouwen van Villa Maria met een aanvulling van meergezinswoningen en ééngezinswoningen op het woonerf

Opdrachtgever

Con-struct

Architectuur

a154 architectuur

Stabiliteit

Lime BVBA

Oppervlakte projectzone renovatie Villa maria

218 m²

Oppervlakte projectzone uitbreiding Villa maria meergezinswoning

198 m²

Oppervlakte projectzone eengezinswoningen

348 m²

Oppervlakte projectzone meergezinswoningen

958 m²

Projectfase

aanbesteding

Visualisatie

3d vis