A154 Deinze II 36

Stijlvol wonen aan de Oude Leiearm

Op de voormalige stadsgassite in Deinze wordt een nieuw project met twee hoofdvolumes gerealiseerd, elk met eigen accent en grondplan. Tussen de twee gebouwen wordt een publiekspassage voorzien die eindigt aan de Leiemeander.

Dhontstraat A154 Beeld 01

Het project omvat het bouwen van 68 woongelegenheden met ondersteunende functies en een commerciële horecaruimte in twee afzonderlijke bouwvolumes. De parkeergarage verbindt beide bouwzones ondergronds en is voorzien van natuurlijk daglicht.

Inplanting 01
A154 Deinze II 10
A154 Deinze II 47
Dhontstraat A154 Beeld 22

Gebouw A kent een U-vormige planopbouw waarij elk deel van de U-vorm een andere kroonlijsthoogte krijgt. De basishoogte telt 3 bouwlagen. In de Dhontstraat wordt deze hoogte gereduceerd naar één laag om bezonning in de Dhontstraat en belichting van de twee andere vleugels van de U-vorm te garanderen.

Dhontstraat A154 Beeld 04


Gebouw B heeft een rechthoekig grondplan. Het laagste stuk met 3 bouwlagen is gericht naar zone A; de andere (zuid)zijde telt een hoogteaccent van 8 bouwlagen. Zuid- en westgevel worden maximaal opengewerkt met grote terrassen waarbij, net zoals in A, de onderste 3 lagen een ietwat geslotener karakter krijgen dan de hoger liggende terrassen.

Beide gebouwen hebben wisselende kroonlijsthoogtes waardoor bezonning van de omringende context en de inwendige belichting van de woongelegenheden geoptimaliseerd worden.

A154 Deinze II 28
Dhontstraat A154 Beeld 21
Dhontstraat A154 Beeld 08


Beide gebouwen worden verhoogd ingeplant ten opzichte van de omringende context. Hierdoor krijgen de gelijkvloerse appartementen een “belle-etage-gevoel”, en kan in de horecaruimte en collectieve, polyvaltente ruimte een extra hoge bouwlaag voorzien worden en krijgen sommige entrees een stedelijke grandeur.

A154 Deinze 36
A154 Deinze II 64
Dhontstraat A154 Beeld 14

Groenaanleg krijgt een prominente rol toebedeelt in dit project. Niet alleen wordt de binnentuin met zorg vorm gegeven om vis-a-vis van de ene vleugel van A naar de andere te voorkomen, ook de voortuinen worden van aanplanting voorzien. Deze voortuinen worden aan de west- en zuidzijde zijn privatief voor de aanpalende appartementen die er op uitgeven.
De daktuin bovenop de lage vleugel in de Dhontstraat is ontworpen als een heuse dakakker voorzien van plantvakken voor bloemen en groenten en een serre. De groendaken op niveau +3 kunnen ingenomen worden als grote, private tuinen bij de appartementen die hierop uitgeven.

Dhontstraat A154 Beeld 15

Over de twee bouwvelden heen wordt dezelfde bouwdetaillering voorzien. Gestapelde platen in wit architectonisch beton zorgen voor een dominant gevelbeeld en worden ingezet als buitenruimtes of als sierstukken waarmee de gestapelde gelaagdheid van het project wordt getoond. Tussen deze witte platen zijn verdiepingshoge ramen voorzien. Er wordt hiermee sterk ingezet op de royale belichting van de binnenruimtes. Door de verticale stapeling van de horizontale platen in wit architectonisch beton kan een “mille-feuille” als metafoor opgeroepen worden.
De Dhontstraat krijgt, op het gelijkvloers, op de uiteindes een heel opengewerkte gevel. Aan de westkant voor de horecaruimte, aan de oostkant voor de polyvalente ruimte.

A154 Deinze 43

Gebouw A en B ambiëren elk een eigen doelgroep.
Onafgezien hiervan hebben ze allebei grote, inwendige kwaliteiten. Grote slaapkamers, (zeer) grote terrassen, terrasbergingen.
Gebouw B heeft een iets luxueuzere uitrusting dan A. De westvleugel van A is op zijn beurt iets royaler vorm gegeven dan de oost- en noordvleugel. Op die manier worden woningen met verschillende grootte en uitrusting voorzien waardoor een heterogene bewoning gestimuleerd wordt.

Dhontstraat A154 Beeld Ab4
A154 Deinze II 51
Dhontstraat A154 Beeld Ai3
A154 Deinze 32 2023 03 24 191236 1 2023 03 24 191841


Ook de ondergrondse bouwlaag wordt met zorg vorm gegeven. Lichtkoepels, uitgevend in de private binnentuin, zorgen voor natuurlijk licht. Staanplaatsen hebben voldoende breedte; er zijn enkele en ook dubbele boxen voorzien met fatsoenlijke breedte voorzien voor de stalling van auto’s en fietsen.
Grote fietsenbergingen zijn eveneens voorzien in de ondergrond die dmv een fietshelling bereikt kan worden. Bakfietsen kunnen gestald worden op het gelijkvloers, naast de polyvalente ruimte. In de dubbele garageboxen kunnen ook eigen fietsen gestald worden.

Dhontstraat A154 Beeld 02
Dhontstraat A154 Beeld Bc5
Dhontstraat A154 Beeld 06
A154 Deinze 12
A154 Deinze 44
A154 Deinze II 36
A154 Deinze II 72

Projectgegevens

Opdracht

68 appartementen met ondersteunende functies en een commerciële ruimte

Opdrachtgever

Immogra

Architectuur

a154 architecten

Stabiliteit

COBE ingenieurs

Oppervlakte

bovengronds: 8403m2 Ondergronds 3394m2

Fase

in uitvoering

Visualisatie

Make Me