Co2 20240208 a154 st amandsplein 1

Sint-Amandplein

Het bestaande pand waarvan reeds een gedeelte studentenhuisvestiging maakt deel uit van eenheidsarchitectuur rondom Sint-Pietersplein en diende grondig verbouwd te worden.

Co2 20240208 a154 st amandsplein 2a

Het bestaande gebouw wordt grotendeels afgebroken (met uitzondering van de beschermde gevels) en vervangen door een nieuwbouw met 50 studentenkamers.

De beschermde gevels worden gerestaureerd naar het originele model conform Beheersplan Sint-Pietersplein. De originele raambreedtes van de gelijkvloerse verdieping worden hernomen en de plint wordt hersteld.
Er wordt bovendien ingespeeld op het dualiteit van de locatie. Zo blijft een duidelijk afleesbaar architectuur het onderscheidt maken tussen het bestaande gedeelte met beschermde gevels dat aansluit op het Sint-Pietersplein en het nieuwe gedeelte dat aansluit op het Sint-amandsplein.

Co2 20240208 a154 st amandsplein 4a
Co2 20240208 a154 st amandsplein 3a
Co2 20240208 a154 st amandsplein 1

Het nieuwe volume kant Sint- mandstraat vormt een duidelijk afleesbaar typologie ten opzichte van het 19e eeuwse volume. Er is een duidelijke scheiding tussen beide dakvolumes en de architectuurtaal voor beide gebouwtypologieën.

Projectgegevens

Opdracht

Verbouwen van een bestaande studentenhuisvestiging met conciërgewoning en aanhorigheden

Opdrachtgever

Candor / Xior

Ontwerpend architect

a154 architecten

Uitvoerend architect

Arch & teco

Oppervlakte

1857 m²

Fotografie

co2images