A154 Road 13 Beeld

Road 13

A154 Road 13 Beeld


Naast een bestaand gebouwen complex zal een nieuwe kantoorruimte worden voorzien. De opdracht voor het nieuwe kantoorgebouw is een gefaseerd uitvoering met verschillende gebouwdelen. In zijn totaliteit vormen de drie gebouwdelen één geheel en vormen ze samen een omsloten air space. De open zone tussen de gebouwdelen biedt plaats aan een intieme binnentuin waarlangs de gebouwdelen met elkaar in interactie staan. Het nieuw kantoor houdt rekening met de aanpalende buur en de toegangs as van de site. De toegangsas laat toe dat een dieptezicht ontstaat naar de intieme binnentuin.


A154 Road13 axometrie 5
A154 Road13 inplanting
A154 Road 13 Beeld 2
A154 Road13 plannen

Naast de kantoorfunctie van het complex zijn aanvullende functies voorzien ter ondersteuning van het werklandschap. Naast het werken is er ruimte voorzien voor ontspanning in de vorm van de binnentuin, maar ook door voorzieningen als een restaurant en sportaccommodatie binnenin het gebouw.

Projectgegevens

Opdracht

Gefaseerd Kantoorgebouw met feng shui achtergrond

Opdrachtgever

VNG corporation

Architectuur

a154 architecten

Oppervlakte

91 400m2

Projectfase

projectstudie

Beeldmateriaal

a154 architecten