Kasteeldreef A154 Beeld1

Circuleren in de voegen van volumes

Het voormalige postkantoor van Gavere maakt plaats voor een hedendaags gebouw met meergezinswoning met 22 wooneenheden, 1 commerciële unit en een ondergrondse garage. Tegelijk worden twee containers opgesteld op de site om de werking van de post gedurende de werken tijdelijk in onder te brengen.

Kasteeldreef A154 Beeld1

De Kasteeldreef wordt gekenmerkt door een grote variatie aan gebouwen. Naast verschillende één- en meergezinswoningen is er onder meer een supermarkt. Over het algemeen hebben de gebouwen in de straat een vrij grote korrel. Ook de eengezinswoningen werden er gegroepeerd tot grotere volumes op enige afstand van de rooilijn. Hierdoor heeft de straat een overwegend groen karakter.

Kasteeldreef A154 Beeld5
Kasteeldreef A154 Beeld2

De meergezinswoning is uitgewerkt als een vrijstaand volume, rondom omgeven door groen. De lengte van het gebouw wordt gebroken door het gebouw op te delen in 4 kleinere volumes, die lichtjes verschoven werden ten opzichte van elkaar. In de ‘voegen’ wordt de circulatie ondergebracht. Door deze circulatiezones anders te materialiseren wordt het complex op schaal gebracht van de omliggende bebouwing. Bovendien worden de inkomzones zo duidelijk gearticuleerd en ontstaat een helder, leesbaar gebouw.

Kasteeldreef A154 Beeld4
Kasteeldreef A154 Beeld6

Het gebouw herbergt een mix van één- en tweeslaapkamerappartementen geclusterd rond drie circulatiekernen. Het merendeel van de appartementen zijn doorzonners, met slaapkamers die uitgeven op de noord-oostgerichte straatzijde en de leefruimtes aan de zuid-westgerichte tuinzone. De buitenste appartementen worden evenwijdig met de straat georiënteerd. Zo ontstaan er levendige koppen met terrassen die het hoofdvolume omarmen. Dit zorgt voor animo aan de verder vrij sobere voorgevel. De commerciële unit wordt maximaal beglaasd en ondergebracht in de sokkel van het uiterst rechts, waar het een grote zichtbaarheid geniet vanaf het rondpunt van Gavere.

Kasteeldreef A154 Beeld3

Het materialenpalet is bewust sober gehouden met enkel een lichte gevelsteen, zodat het volumespel maximaal tot zijn recht komt. Over de hoogte van de terrasbanden is met een ander metselwerkverband gewerkt en doorgetrokken in de gesloten gevelvlakken. De subtiele banden brengen de volumes terug tot een menselijke schaal. De circulatie wordt aan straatzijde volledig beglaasd om de volumewerking visueel te versterken. De achterliggende traphal zal zo overdag baden in het licht. ’s Nachts zullen deze voegen net oplichten, waardoor een boeiend gevelbeeld ontstaat. De ruime terrasbergingen worden bekleed met een houten latwerk. Dit geeft een warme toets aan het gebouw.

Projectgegevens

Opdracht

bouwen van een meergezinswoning met 22 wooneenheden, 1 commerciële unit en een ondergrondse garage

Opdrachtgever

Oceano NV

Architectuur

a154 architecten

Oppervlakte

3314 m2

Oplevering

in uitvoering

Visualisatie

Polygon