A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 077

Wonen in het feestpaleis

Feestpaleis

Dit project met 25 appartementen wordt gerealiseerd in en naast het voormalig Feestpaleis in Beervelde. Het Feestpaleis wordt met respect voor het gebouw en de nog aanwezige erfgoedwaarden omgevormd tot 15 unieke woongelegenheden. Aansluitend komt in de Toleindestraat een nieuwbouw met 10 appartementen.

A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 064
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 062

Op het perceel bevindt zich een oude danszaal (het Feestpaleis) met aangebouwde taverne en een afzonderlijke woning. De taverne met bovenliggend appartement rechts van het Feestpaleis wordt gesloopt. Ook de achterliggende recentste delen van het Feestpaleis aan de zijkant van het oorspronkelijke gebouw worden gesloopt. De bogen in de feestzaal worden opengewerkt. Het hellende dak van het Feestpaleis wordt afgewerkt in pvc met een staande naad. In de bestaande gebouwen worden 15 wooneenheden en een commerciële ruimte ondergebracht.

A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 017
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 077

Op de plaats van de taverne en het naastliggend braakliggend terrein, wordt een nieuwe meergezinswoning gerealiseerd met 10 wooneenheden. Deze bestaat uit 2 bouwlagen en een teruggesprongen dakverdieping. De verticale circulatie springt plaatselijk als een glazen volume uit de dakverdieping. De nieuwbouw wordt afgewerkt met een rode gevelsteen en donkere ruitleien voor de teruggetrokken dakverdieping. De oorspronkelijke centrale ingang wordt opnieuw open gemaakt en biedt toegang tot een nieuwe handelsruimte/kantoorruitme.

A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 054
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 080
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 079
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 073

De recentste en minst waardevolle delen van het Feestpaleis worden gesloopt om de oorspronkelijke constructie opnieuw te laten primeren. De karaktervolle bogen worden opengewerkt om daglicht diep te laten indringen in de wooneenheden. In tweede lijn zal het buitenschrijnwerk de nieuwe thermische schil vormen. De gecreëerde overdekte tussenzone zorgt voor kwalitatieve buitenruimte met voldoende privacy.

A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 104
A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 016

Het palet van het nieuwbouw deel wijkt bewust af van de bestaande voorgevel van het Feestpaleis om de historische leesbaarheid te bewaren. De donker kleur wordt hernomen in balustrades en buitenschrijnwerk van het feestpaleis in en zal hier contrasteren met het karaktervol bestaande metselwerk.

A154 Feestpaleis 9080 Lochristi 067

Projectgegevens

Opdracht

Het verbouwen van het feestpaleis naar een handelsruimte en 9 appartementen. In de Toleindestraat wordt een nieuwbouw voorzien met 10 appartementen

Opdrachtgever

Con-struct

Architectuur

a154 architecten

Stabiliteit

LIME BVBA

Oppervlakte

2688 m²

Projectfase

opgeleverd 2022

Visualisatie

Yannick Milpas